Watersysteem

Een belangrijk aspect binnen de realisatie van 't Rieshout is het "duurzaam stedelijk waterbeheer ".

Wadisysteem   Wadi        Grindkoffer
Het duurzame watersysteem in de wijk is tot stand gekomen in samenwerking met Waterschap Rivierenland. Regenwater is relatief schoon water. Het is niet nodig dat dit water naar het riool en de rioolwaterzuivering gaat. Het is veel beter (en goedkoper) regenwater direct weer terug te brengen naar de sloot. Daarom is in 't Rieshout een mooie centraal gelegen, af en toe droogvallende watergang, een zogenaamde 'wadi', aangelegd voor de opvang van het regenwater.

Wadi's - de naam betekent 'dal' in het Arabisch - zijn ondiepe laagten in een groenstrook waardoor het regenwater in de bodem zakt om vervolgens weg te stromen naar de sloot. Het op zich schone regenwater wordt door de wadi op een natuurlijke manier gezuiverd, voordat het naar de sloot stroomt. Deze wadi's zijn tegelijkertijd ideale speelruimtes voor kinderen.

Het regenwater dat op de daken van de woningen valt wordt via de regenpijp afgevoerd naar een goot in de tuin. Deze goot voert het regenwater verder af naar de straat en vervolgens naar de wadi. De goten zijn van belang om wateroverlast in de tuin te voorkomen. Deze goten kunnen, wanneer men dat wil, op een speelse manier benut worden waardoor regenwater door de tuin kan lopen of naar een vijver kan stromen.

Rekening houden met water

Omdat regenwater in 't Rieshout niet naar het riool loopt maar via goten en wadi's rechtstreeks naar de sloot, is het erg gevoelig voor verontreiniging. Dat geldt voor allerlei zaken die toch al nooit in het rioolputje mochten, zoals afgewerkte olie en giftige stoffen, maar in 't Rieshout vooral ook voor autoshampoo en hondenpoep.

Dus kan de zaterdagse wasbeurt van de auto in 't Rieshout niet meer voor de deur gegeven worden maar in een wasstraat. In zo'n wasstraat wordt een minimum aan energie en water gebruikt, dat bovendien voor het grootste deel gerecycled wordt.

Hondenpoep is mest en als mest in het oppervlaktewater komt, wordt het water voedselrijker. Dit is niet de bedoeling, want dan raakt het ecologisch evenwicht in het water verstoord. De wadi's mogen niet als hondenuitlaatplek gaan fungeren, omdat de poep uiteindelijk in de sloot terechtkomt. Daarom is in 't Rieshout een hondenuitlaatplaats aangelegd. Kinderen kunnen bovendien ongestoord spelen in de wadi

Home | Concepten | Participanten | Actueel | Links[ Diavoorstelling ]
Concepten » Watersysteem