Inrichtingsplan

In 1999 is projectontwikkelaar Pepping Bouw b.v. met het woningbouwproject 't Rieshout gestart. Met de woonwijk 't Rieshout wilde zij een prettige en duurzame leefomgeving creëren.

Plattegrond (klein) Karakterschetskleur Concept

In het bestemmingsplan was oorspronkelijk ruimte voor de ontwikkeling van 300 woningen. Pepping wilde van 't Rieshout een duurzame wijk maken waar mensen ruimte krijgen en met veel plezier kunnen leven. Het ontwikkelen van een wijk volgens deze ideologie was binnen het originele plan met ruim 300 woningen niet mogelijk. Een stedenbouwkundig- en bestemmingsplan met zo'n 250 woningen, veel groene wandelpaden en speelplaatsen is toen ontwikkeld. Met de bouw van de duurzame woningen in 't Rieshout is in 2001 gestart. De laatste fase is in 2004 opgeleverd.

Ontwerp en vormgeving

Bij het ontwerp van de woningen in 't Rieshout zijn zes architecten betrokken. Doordat zij de vrijheid kregen om volgens hun eigen stijl de wijk te ontwerpen ontstaat momenteel een gevarieerde wijk met levendige woningen.

Kenmerkend voor het stedenbouwkundig plan is de Laan. Deze bomenlaan vormt de hoofdontsluiting van de wijk. Door het gebogen verloop van de Laan ontstaat een spannend ruimtelijk beeld.

Een tweede belangrijk element is de Groene Zone onder de hoogspanningsleiding. Het is een aaneengesloten groen gebied dat behalve een belangrijke rol bij het waterbeheer ook een functie vervult voor spel en recreatie. De bebouwing van 't Rieshout keert zich af van de Groene Zone. Dit heeft als gevolg dat de visuele invloed van de hoogspanningsleiding op het plangebied minimaal wordt.

Home | Concepten | Participanten | Actueel | Links[ Diavoorstelling ]
Concepten » Inrichtingsplan