Workshops

Achtergrond

’t Rieshout is een duurzame wijk van 160 woningen in Zetten (Gld). Zetten is een van de dorpskernen van de GemeenteOverbetuwe. De woonwijk is gefaseerd gebouwd en in 2005 opgeleverd. De woningen zijn voorzien van individuele duurzame energiesystemen met warmtepomp. Bovendien is in de hele wijk het duurzaam waterbeheerconcept toegepast (afkoppeling  regenwater in wadi’s). In 2005 is ’t Rieshout uitgeroepen tot winnaar van de publieksprijs van ‘De Nationale Energie Toekomsttrofee’.

Gedurende de voorbereiding en de voortgang van de bouw was er vanuit de gemeente Overbetuwe behoefte aan gerichte informatie hoe men haar duurzaamheidambities het best kon formuleren, uitvoeren en monitoren. Destijds is er een projectteam opgericht om dergelijke gegevens te verkrijgen (kennisontwikkeling) en beschikbaar te stellen (kennisverspreiding). Bij dit project waren de volgende partijen betrokken: SenterNovem, Gemeente Overbetuwe, Waterschap Rivierenland, de projectontwikkelaar (Pepping Bouw) en de energieontwikkelaar (Itho). De begeleiding van het project is verzorgd door de Kok & partners.

Doel / doelgroep

Vanuit tal van invalshoeken is er interesse in het project ’t Rieshout. De ontwikkelde kennis en ervaring met het energieconcept ’t Rieshout wordt overgedragen aan geïnteresseerden door middel van workshops. Gemeenten kunnen de workshop gebruiken om hun eigen duurzaamheidvisie te bepalen of aan te scherpen. De workshop is primair bedoeld voor raadsleden, bestuurders, projectleiders en beleidsambtenaren van gemeenten. Tevens bieden we hen de mogelijkheid andere partijen in te brengen bij de workshop. Hierbij kan gedacht worden aan woningbouwcorporaties, ontwikkelaars, bouwers, makelaars, etc.

Programma Workshops

Gedurende de workshop komen aandachtspunten in diverse ontwikkelstadia aan bod.

Presentaties (een voorbeeld van een invulling): de Kok & partners start de workshop met een korte inleiding en stelt de deelnemende partijen aan u voor. Na de introductie worden de beweegredenen en de organisatorische aspecten voor het energieconcept belicht vanuit de Gemeente Overbetuwe.

Na de inleiding volgt de fase van de realisatie. Deze fase wordt ingeleid door Pepping Bouw. De belangrijkste bouwbeslissingen met bijbehorende afwegingen worden met de deelnemers besproken. Ook wordt er ingegaan op de vraag hoe een projectontwikkelaar invulling kan laten geven aan een hoog ambtelijk ambitieniveau. Vervolgens wordt besproken hoe de communicatie is verlopen met de opdrachtgever en de bewoners (in een vroegtijdig stadium, gedurende de realisatie en naderhand).


Itho geeft een toelichting op de keuze en de implementatie van het energieconcept. Vragen op het gebied van nieuwe ontwikkelingen en afwegingen komen eveneens aan bod.
De Kok & partners sluit de presentatieronde af met de belangrijkste conclusies uit het bewonersonderzoek. Wat is het oordeel van de huidige bewoners over het wooncomfort van de wijk en hoe ervaart men het energieconcept in de praktijk?

Rondleiding: na de presentaties volgt een rondleiding door de wijk. Hierbij wordt een bezoek gebracht aan een van de woningen. Tijdens dit bezoek is er tevens gelegenheid om vragen te stellen aan de bewoner van de woning.

 

Evaluatie/Discussie:
bij terugkomst worden de kernpunten van de bijeenkomst samengevat. Tevens is er gelegenheid voor een discussie met alle aanwezigen. Om de verkregen kennis en inzichten toepasbaar te maken zal gedurende de discussie de situatie van de bezoekende partij als uitgangspunt worden genomen.

Data, aanmelden en kosten: de workshop vindt eenmaal per maand plaats. Dit betreft in principe iedere laatste donderdagmiddag van de maand met uitzondering van de maanden juli, augustus en december en afhankelijk van de voorkeursinschrijving van de deelnemers. U kunt uw persoonlijke wensen en/of vragen doorgeven op het aanmeldingsformulier. Hierop wordt het programma afgestemd.

 

maand

januari

februari

maart

april

mei

juni

september

oktober

november

datum

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

26/06

25/09

30/10

27/11

 

 

Aanmelden kan individueel of per groep. Een individuele aanmelding geschiedt door inschrijving op een datum. Bij voldoende deelname (minimaal 10 personen) gaat de workshop door; hierover krijgt u 5 dagen voor aanvang van de workshop bericht. De kosten van een individuele deelname bedraagt €120,=. De kosten van een groepsworkshop bedraagt €1500,- (incl. btw) per groep. Per workshop kunnen er maximaal 20 mensen deelnemen.

De kosten zijn inclusief koffie met cake, en een drankje. Betaling geschiedt vooraf. Afmelden minimaal 5 werkdagen voor aanvang van de workshop.

Informatie

Meer informatie kunt u vinden op de website www.rieshout.nl.

Of neem direct contact op met de Kok & partners (Anita Erkelens, Bas Grol of Beatrijs Oerlemans) via onderstaande gegevens:

de Kok & partners, Arnhem
Tel. 026-352 33 11

bas@dekok-partners.nl
beatrijs@dekok-partners.nl

 

 
Home | Concepten | Participanten | Actueel | Links[ Diavoorstelling ]
Actueel » Workshops